Tarieven

 

 

Een intake gesprek duurt meestal ander half tot twee uur. Tijdens het intake gesprek maken we samen een plan hoe we op de makkelijkste manier, snel resultaat kunnen boeken.

Een vervolg gesprek duurt meestal 30 tot 60 minuten.

Dieetadvisering wordt vergoed voor een aantal consult uren vanuit de ziektenkostenverzekering. Hierbij wordt wel eerst het eigen risico aangesproken. Sommige verzekeraars bieden extra vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Check uw polis om onverwachte kosten voor te zijn.

Orthomoleculaire therapie valt onder de alternatieve geneeswijze.

Tarieven zijn incl. indirecte tijd.

 

Tarieven praktijk Heiloo:

Intake gesprek 1,5 uur – : € 95,-

30 minuten – € 40,- (start tarief)

45 minuten – € 50,-

60 minuten – € 65,-

90 minuten – € 95,-

Start tarief van 40 euro

Voor skype -en telefoon consulten geldt hetzelfde tarief.

Per 1 juli 2019 gaan de tarieven omhoog.

 

 

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:
1.  de directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;
2.  de indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt  aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het registreren van uw gegevens. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.
Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd.
 De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.
 

Consulten die niet minimaal 24 uur van te voren geannuleerd zijn, kunnen bij u in rekening gebracht worden. 

 

Privacyverklaring Orthomoleculaire diëtist Bo Schumacher

Orthomoleculaire Diëtist Bo Schumacher gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Als je gebruik maakt van diensten van onze praktijk dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

Orthomoleculaire Diëtist Bo Schumacher heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Orthomoleculaire Diëtist Bo Schumacher bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Orthomoleculaire Diëtist Bo Schumacher zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Onze praktijk heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

 

Orthomoleculaire Diëtist Bo Schumacher zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Orthomoleculaire Diëtist Bo Schumacher een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Orthomoleculaire Diëtist Bo Schumacher blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar boschumacher@mailfence.com . Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Orthomoleculaire Diëtist Bo Schumacher neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via 06 36 17 49 00 of via boschumacher@mailfence.com.

 

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Orthomoleculaire Diëtist Bo Schumacher kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via boschumacher@mailfence.com.

 

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.